کتابخوانی و خلوت با خویش

زیر سر کتابخوانی است

کتابخوانی مسبب همه این هاست اما باور کنید خلوت کردن با خودمان معنی افسردگی نمی‌دهد! ما نه خودمان را می‌گیریم و نه بی ذوق و حواس هستیم! صرفا لذت را جایی دیگر جستجو کردیم و یافتیم. ما که می‌گویم منظورم ما جماعت کتابخوان است که…

فهم کتاب

بعد از خواندن

«این همه می‎خونی چی می‎فهمی! فهم کتاب مهم تره!» یا مثلا «این همه خواندن چه فایده‎ایی داره وقتی عمل نمی‎کنی!» یا حتی « دیگه کتاب نمی‎خونم چون به خونده هام عمل ‎نکردم» یا اینکه «عمل کردن به کتاب ها مهم تر از خوندن زیاده »…