تغییر و حرکت

برزخی به نام تغییر

به سنت نامه نوشتن هایم این بار از تغییر برایت حرف دارم، عزیز جان سلام! آدم ها متوجه تغیرات بیرونی شان می‌شوند. موهای سفیدشان را در آینه می‌بینند، چروک ها، لک های صورتشان را. شکمی که بیرون می‌زند، عضله ایی که آب می‎رود. همین تغیرات…

بهترین خود در تصمیات هر روز بساز

بهترین خود در تصمیات هر روز

عزیز جان سلام چند روزی که گذشت داشتم به خودم فکر می‎کردم، به آنچه هستم! به اینکه چقدر برای ساختن بهترین خود تلاش می‎کنم! سال کنکور یکی از روزهایی که به گمانم امتحان داشتم، در حالی که سرم توی کتاب بود سوار اتوبوس شدم. بقل…

انتخابات مال خودت است

انتخاب ها مال خودت است

عزیز جان سلام؛ هیچ فکر کردی روزها چطور می‎گذرد؟ از انتخاب که نمی‎شود فرار کرد اما زندگی با چه انتخاب هایی می‎گذرد؟ چند وقت پیش یک کانال ناب پیدا کردم. از محمد رضا شعبانعلی، درباره مدل ذهنی. از بهترین چیز هایی بود که می‎توانستم این…

انتخاب کردن

باید انتخاب کنی

عزیز جانم روزهای عمرم می‎آید و می‎رود من به این فکرکردم که انتخاب کردن چقدر می‎تواند سرنوشت ما را تغیر دهد. هیچ وقت به انتخاب کردن فکر کردی! انتخاب کردن بزرگترین ریسک زندگی ماست. البته ریسکی اجتناب ناپذیر. انتخاب نکردن بهایی سنگین دارد. هر انتخاب…