قوی سیاه از نسیم طالب

قوی سیاه را دست کم باید چهار بار خواند

قوی سیاه را نمی‎فهمم. به همین راحتی! اما چاره چیست؟ رها کردن و یا پنجاه بار خواندن؟ ابو علی سینا در جوانی یکی از کتب مهم فلسفی را که در فهمش مشکل داشت آنقدر خواند تا جملات کتاب را حفظ شد. من اگر شاگرد خلف…

جنگ و صلح لئو تالستوی

جنگ و صلح این جهان

جلد اول رمان جنگ و صلح را که تمام کردم، عصبی و آشفته شده بودم. از دست ناتاشا و احساسات یکی در میانش. از دست آندره با آن ادای قوی بودنش و از دست سوال های بی جوابش! هم دلم برایشان گرفته بود که چطور…

ترس های سووشونی

سووشون بخشی از خویش

شما که غریبه نیستید؛ کتاب می‌خوانم تا خودم را بهتر ببینم. مدتها مرض ترس به جانم بود و خودم نمی‌دانستم. ترس نکند، ترس نشود، نمی‌شود. از سر همین ترس چه حرفها که نزدم و حسرت به دلشان ماندم و چه آدمها که دیگر نمی‌بینمشان. ترسیدن…