به دنبال دلایلی برای زندگی

چند تایی دلیل زندگی

من دنبال دلیل زندگی می‎گردم، چون زندگی ارزش دقت کردن دارد. دلیل هایی که نفس کشیدنم را در همین لحظه برایم راحت تر کند. دلیل هایی که همه جا پخش پلا شدن، بین چادر نماز مادر، لابه لای کتاب هایم، بین قابلمه ناهار و حتی…

ززندگی کردن

زندگی مال ما زنده هاست!

عزیز جان سلام امیدوارم امروز حالت خوب تر از مابقی اوقات باشد. و اگر از احوالات من پرس و جو می‎کنی، خودت می‎دانی پر حرفم و مفصل برایت توضیح می‎دهم. چند وقتی می‎شود که جنگ و صلح زیر دستم آمده. الانی که این ها را…

انتخاب کردن

باید انتخاب کنی

عزیز جانم روزهای عمرم می‎آید و می‎رود من به این فکرکردم که انتخاب کردن چقدر می‎تواند سرنوشت ما را تغیر دهد. هیچ وقت به انتخاب کردن فکر کردی! انتخاب کردن بزرگترین ریسک زندگی ماست. البته ریسکی اجتناب ناپذیر. انتخاب نکردن بهایی سنگین دارد. هر انتخاب…